جمهوری اسلامی ایران در طی سال های استقرار خود با دشمنان داخلی نیز پنجه در پنجه بود که واقعه کردستان خوزستان ترکمن صحرا و بلوچستان از جمله آنهاست. دشمنان از هیچ تلاشی برای مقابله با ملت ایران چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی فروگذار نشدند.
انقلاب اسلامی ایران به لحاظ ماهیت اسلامی استکبارستیزی و مردمی خود همواره پس از پیروزی در معرض تهدیدات و فتنه هایی قرارا داشته اما با اتکای به خدواند متعال و نیروی عظیم مردمی این گردنه ها را یک به یک به سلامت طی کرده و توانسته در دهه چهارم خود صادر کننده این تفکر باشد. آنچه که امروز در لبنان مصر تونس یمن عراق و افغانستان در مورد مبارزه با غرب و گسترش موج اسلام خواهی در منطقه مواجه ایم در واقع اثرات غیرقابل انکار انقلاب اسلامی است که در دل و جان ملت های منطقه نفوذ کرده و راه خود را برای فتح قله ها تا زمان ظهور منجی طی خواهد کرد.


پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357/1979 عملا نقش و توسعه نفوذ غرب در منطقه و استیلای آنها بر منابع گسترده خاورمیانه را با تهدیداتی مواجه کرد. تاکید انقلابیون بر این نکته که قدرت های شرقی و غربی دیگر نمی توانند در امورات ایران دخالت کنند و در کنار آن بحث صدور انقلاب اسلامی این زمینه را برای غرب فراهم کرد که برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران درست به ترفندهایی بزند. این امر از آغاز در دخالت ها و شیطنت های سفارت خانه های خارجی و به ویژه سفارت ایالات متحده آمریکا به وضوح دیده شد. از طرف دیگر تاکید جمهوری اسلامی ایران بر غیر مشروع بودن رژیم جعلی اسراییل غرب را با این معضل تامین امنیت این رژیم مواجه کرد. حمایت های معنوی جمهوری اسلامی ایران از ملتهای بی دفاع فلسطین و لبنان آنها را برای مقابله همه جانبه با این رژیم آماده کرد که نتایج آن را در سال های اخیر به وضوح مشاهده کردیم.

جمهوری اسلامی ایران در طی سال های استقرار خود با دشمنان داخلی نیز پنجه در پنجه بود که واقعه کردستان خوزستان ترکمن صحرا و بلوچستان از جمله آنهاست

بسط نفوذ ایران در منطقه و از طرف دیگر مشکلات داخلی و عدم دولت سازی این زمینه را برای دشمنان فراهم آورد تا از هر دستاویزی برای مقابله با انقلاب ملت ایران فروگذار نباشند. کودتای هوایی نوژه از جمله این اقدامات بود که با کشف و خنثی سازی راه به جایی نبرد. واقعه طبس ترورهای منافقین و ماجرای رییس جمهور عزل شده زا جمله دیگر فتنه هایی بوده که انقلاب جوان ایران با آنها مواجه بود. اما تدبیر امام خمینی و حمایت های مردم اجازه نداد که دشمنان از این طریق طرفی بندند. اصلی ترین حربه دشمنان انقلاب جنگ تحمیلی 8 ساله بود که با تجهیز ماشین جنگی صدام روی داد. 8 سال بر سر این ملت بمب و موشک بارید و بسیاری از سرمایه های ملت ایران و عراق به علت جهل حاکم وقت عراق از بین رفت و امروز نیز شاهدیم که عاقبت این دشمنان چه شد.

 اصلی ترین حربه دشمنان انقلاب جنگ تحمیلی 8 ساله بود که با تجهیز ماشین جنگی صدام روی داد

جمهوری اسلامی ایران در طی سال های استقرار خود با دشمنان داخلی نیز پنجه در پنجه بود که واقعه کردستان خوزستان ترکمن صحرا و بلوچستان از جمله آنهاست. دشمنان از هیچ تلاشی برای مقابله با ملت ایران چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی فروگذار نشدند. اما چون اراده ملت ایران را هدف قرار داده بودند ره به جایی نبردند. تفکر بالای ملت ایران و توان آنان در شناسایی مشکلات و نقاط ضعف به همراه تدبیر رهبری ( چه در زمان امام و چه در زمان آیت الله خامنه ای) این زمینه را فراهم آورد که کشور از هر گزندی در امان باشد. مشکلات دوران اصلاحات و همزمان با آن بحث های مربوط به پرونده هسته یی کشورمان فشار ةای مصاعفی بر ملت از طرف غرب را باعث شد. آخرین تلاش غرب برای به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شاهد بودیم. باز هم همگان دیدند که ملت چگونه دوشادوش رهبری خود توانست با این مشکل نیز درافتد و آن را به خاک بمالد.

این مسایل تنها گوشه ای از مشکلات ایران در طی سال های پس از پیروزی انقلاب است که اگر بخواهیم ماجرای ساختگی میکونوس ماجرای آمیا (که هیچگاه اثبات نشد) هواپیمای لاکربی و... را به آنها بی افزاییم کتابی بس مطول از فجایع غرب در ایران خواهد شد. امروز نیز این فتنه ها در قالب پرونده هسته ایی و ماجرای دادگاه رفیق حریری به نوعی دیگر دنبال می شود اما باید این بار نیز منظر بود و عظمت انقلاب و ملت ایران را مشاهده کرد.