جمعه یعنی شوق یعنی انتظار

جمعه یعنی طاق ابروی نگار

جمعه یعنی یک غروب غصه دار

جمعه یعنی مهدی چشم انتظار

بیاییم همه برای تعجیل در فرج آفایمان دعا کنیم که 

                                     اللهم عجل لولیک الفرج 

خدایا یوسف گم گشته زهرا (س) را برایمان برسان که دنیا منتظر صلح جهانی است

عالم دنبال عدل است همه خوهان آرامش است و... واین میسر نمی شود مگر با آمدن گلی که با آمدنش بهار میشود انشاء الله