در اسرائیل همه سربازند و نظامی.

این هم سندش " هدیه دخترکان یهودی به کودکان فلسطینی


برچسب ها : سربازان کوچک اسرائیل  ,