شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ من را در کنار يکي از درهاي بهشت به خاک بسپاريد؛ در کنار قبر حسين خرازي بازندگي شهيد بزرگوار احمدكاظمي آپم يادت نره زود بيا
چراغ جادو
مسافر-22
رتبه 0
0 برگزیده
78 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسافر-22 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top