شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ نگاه شيعه به بعثت حضرت رسول (ص) نكته اساسى كه قرآن در نزول وحى به پيغمبر بازگو مى‏كند، و متاسفانه كسى توجه نكرده، كه در روز بعثت فقط آغاز سوره «علق» بر پيغمبر نازل شد. ما پس از تحقيقات زياد به اين نتيجه رسيديم كه ...
ساعت ویکتوریا
مسافر-22
رتبه 0
0 برگزیده
78 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسافر-22 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top