مهدی جان !

 چه انتظار عجیبی   چه  بی خیال نشستیم

نه کوششی نه تلاشی فقط نشسته و کفتیم

خدا کند که بیایی


برچسب ها : انتظار عجیب  , امام رضا (ع) 4  ,