همه مامسلمانان نه بلکه همه ی انسانهای آزاده محصولات صهیونیستی را تحریم میکنیم   

 

 

 

 باور نمی کنی که دولت کفر با پول من و تو سامان پیدا می کند.همان پول هایی که بابت کالاهای صهیونیستی پرداخت می کنی.همین خرید تو تیری است بر دل کودکان معصوم فلسطینی مخصوصا زن وبچه های بیگناه غزه ؟!!!

پس بیاییم هرگونه ارتباط بانهادها وشرکتهای وابسته به این رژیم غاصب واز خدا بی خبر رااز همین الان قطع کنیم و دیگران راهم هشیار سازیم


برچسب ها : کالاهای اسرائیلی  ,